Domov

Zariadenie pre seniorov v Križovanoch nad Dudváhom sa snaží svojim klientom – seniorom vytvárať pocit domáceho  a rodinného prostredia a tak nahradiť seniorom pocit domova. Podporujeme kontakt s blízkou rodinou a priateľmi seniora žijúceho v našom zariadení, aby sme udržali jeho rodinné a sociálne väzby, ktoré mal aj pred nástupom do zariadenia. Snažíme sa, ak je to len trošku možné, aby seniori boli čo najviac a čo najdlhšie  sebestační, aby sme i touto formou zvýšili kvalitu ich života a zabezpečili tak dôstojné prežívanie ich staroby. V rámci práce so seniormi podporujeme tímovú prácu zamestnancov starajúcich sa o našich seniorov a preferujeme individuálny prístup ku klientovi, podľa jeho potrieb a zdravotného stavu.

Patríme medzi neziskové organizácie, ktoré sa snažia pomáhať tým, ktorí pomoc potrebujú. Naša pomoc je odrazom práce k ľuďom vo vyššom veku, ktorá je pre nás poslaním. Služby, ktoré poskytujeme sú zamerané hlavne pre seniorov odkázaných na pomoc iných, ktorí pomoc potrebujú z rôznych dôvodov, keď už sami nedokážu zostať vo svojom domácom prostredí a to dôsledkom zhoršeného zdravotného stavu alebo pocitu samoty. Týmto ľuďom sa snažíme vytvoriť príjemné bezpečné a sociálne prostredie, ktoré im nahradí ich pôvodný domov a v ktorom sa budú cítiť naozaj „doma“.

Bližšie informácie Vám poskytneme na telefónnom čísle uvedených v kontaktoch alebo osobne.