Kontakty

Adresa: Zariadenie pre seniorov
  919 24 Križovany nad Dudváhom č. 54
IČO: 00611948
DIČ: 202 11 80 964
   
Telefón: 033/5584260
  033/5584152 (ošetrovňa – sestry, obytná časť budovy)
E-mail: ek@zpskrizovany.sk
Web: www.zpskrizovany.sk
Mapa

Sociálno-ekonomický úsek

Bc. Miroslava Ježová
033/5584 260
Ing. Stanislava Štefunková - vedúca
033/5584 260
Oľga Blašková
033/5584 260
Daniela Tóthová
033/5584 260
Mgr. Alena Kurillová
033/5584 260

Stravovacia prevádzka

Ing. Mária Švecová - vedúca
033/5584 260

Personálne a mzdové oddelenie

Elena Solíková
033/5584 260

Ekonomický úsek

Bc. Darina Ančová - vedúca
033/5584 260
Edita Kuligová - hospodárka
033/5584 260

Údržba

Dušan Šajbidor
0903/427 481 alebo 0902/721 219

Opatrovateľsko-zdravotnícky úsek

Petra Nerádová - vedúca opatrovateľského úseku
033/5584 152

Riaditeľka

PhDr. Ingrid Schlosserová, PhD.
033/5584 260

Sestry - stála služba

033/5584 152